Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

We vinden het binnen Scouting Ridderhofgroep belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen ondernemen.


Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze Scouting Ridderhofgroep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.


Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.


Vrijwilligersbeleid en Verklaring Omtrent het Gedrag

Als Scoutinggroep hebben wij een vrijwilligersbeleid opgesteld. In dit vrijwilligersbeleid is vastgelegd welke verwachtingen wij stellen omtrent onze vrijwilligers versus de gedragscode Scouting Nederland. Verder staat hierin ons aannamebeleid omtrent nieuwe vrijwilligers beschreven en wat wij van hen verwachten.

Eén van de zaken betreft de Verklaring Omtrent het Gedrag. Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die onze scoutinggroep getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdende gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.